Aannemersbedrijf - Regio Den Haag

Renovatie kademuur Rossinilaan

In opdracht van Meeuwisse Nederland bv hebben wij een kademuur aan de Rossinilaan te Den Haag vernieuwd. De kademuur was wegens een calamiteit verzakt en onherstelbaar beschadigd. De kademuur is tot aan de fundatie gesloopt en vervolgens geheel nieuw opgemetseld.

terug naar weg- en waterbouwkundige projecten