Aannemersbedrijf - Regio Den Haag

Over Aannemersbedrijf D.C. v.d. Boogaard b.v.

In 1961 heeft onze vader en opa, Dick van den Boogaard het aannemersbedrijf opgericht. Voorheen was Dick metselaar in dienst van de firma Zuidwijk. Het bedrijf werd gevestigd aan de Newtonstraat in Den Haag. Na de oprichting werden er voornamelijk metselwerkzaamheden in onderaanneming uitgevoerd. In de loop der jaren werden er langzamerhand ook overige bouwkundige werkzaamheden aangenomen en uitgevoerd, zowel in onderaanneming dan wel als hoofdaannemer. In 1964 en 1980 zijn respectievelijk de Dhr. Th.S.J. v.d.Boogaard (Dick) en Dhr. R.v.d.Boogaard (Ronald) in dienst van het bedrijf getreden. Zij vormden tot mei 2012 gezamenlijk de directie. In 2003 en 2010 zijn Remco van den Boogaard en Dirk-Jan van den Boogaard toegetreden.

In de tachtiger jaren heeft het bedrijf een flinke groei doorgemaakt. De bedrijfshuisvesting aan de Newtonstraat was te klein geworden. Het bedrijf is in 1988 verhuisd naar de huidige locatie aan het Willem Dreespark 322 te Den Haag. Ook hier bleef het bedrijf doorgroeien en zijn in de loop van de negentiger jaren de aangrenzende bedrijfsruimtes met open terreinen aangekocht, zodat er nu de beschikking is over circa 3500 m2 bedrijfshuisvesting.

In 1997 is een meerderheidsbelang verworven in het in de Haagse regio overbekende weg –en waterbouwbedrijf Heijdra B.V. Vanuit onze bedrijfslocatie opereert aannemingsbedrijf Heijdra B.V. zelfstandig op de markt.

Tot onze grote spijt is op 1 mei 2012 Dhr. Th.S.J. v.d.Boogaard, Dick, zeer onverwacht overleden. Voor ons familiebedrijf is dit zowel op persoonlijk als zakelijk vlak een enorm verlies. Remco, Ronald en Dirk-Jan van den Boogaard zullen het bedrijf voortzetten, waarmee de toekomst van D.C. van den Boogaard b.v. verzekerd is. De familietraditie zullen wij hiermee, mede in zijn naam, gestand doen houden.