Aannemersbedrijf - Regio Den Haag

Keermuren Fluitpolderplein Leidschendam

In opdracht van Meeuwisse Nederland b.v. hebben wij diverse constructie -en metselwerkzaamheden mogen uitvoeren aan het Fluitpolderplein te Leidschendam-Voorburg. Wij zijn het werk begonnen met een ‘review’ van de door ons uit te voeren besteksposten. Op basis van ons advies, zijn in overleg met de hoofdaannemer en opdrachtgever, diverse significante kwaliteitsverbeteringen ten aanzien van het bestek doorgevoerd. Uiteindelijk behelsde ons werk het aanbrengen van een fundatievloer voor een grondkerende constructie bestaande uit betonnen keerwanden, het stellen van keerwanden, het aanbrengen van een bekleding van metselwerk en het leveren en aanbrengen van betonnen afdekkers. Het ontwerp gaat uit van een vloeiende ronding van het metselwerk en van de afdekkers. Dit hebben wij met eigen maatvoering en CAD tekenwerk met grote nauwkeurigheid uitgezet en uitgewerkt. Het metselwerk is uitgevoerd middels de doorstrijk methode. Totaal omvatte het werk ca. 145 m1 muur.

terug naar weg- en waterbouwkundige projecten