Aannemersbedrijf - Regio Den Haag

Beeldentuin Scheveningen

In opdracht van aannemerscombinatie Zeefront hebben wij de beeldentuin op de nieuwe boulevard te Scheveningen gerealiseerd. De beeldentuin bestaat uit diverse bronzen sprookjesbeelden geplaatst op natuurstenen plateaus. Voor meer informatie omtrent de beelden kunt u hier terecht. Voor een leuke animatie van de nieuwe beeldentuin kunt u hier terecht.

Het ontwerp gaat uit van een plateauvormige onderbouw waarop de beelden geplaatst zijn. De plateau's zijn samengesteld uit een lijnenspel van rondingen met daarbij een egaal verloop in hoogte van de plateauranden. De plateaus zijn zowel met trappartijen als hellingbanen te betreden.

Wij hebben allereerst de technische en constructieve uitwerking van het plan verzorgd. Er is gekozen om de constructieve onderdelen zo veel als mogelijk in prefab uit te voeren. Extra moeilijkheid daarbij is dat elk onderdeel niet zwaarder dan 700 kg. mag wegen. Deze eis is sterk bepalend voor de opbouw en bevestiging van alle onderdelen. Een zeer nauwkeurige maatvoering was noodzakelijk om alle losse elementen binnen het lijnenspel van het ontwerp sluitend te laten passen.

De opbouw van de plateaus bestaat uit prefab betonnen keerwanden (ca. 20 typen) met diverse afmetingen en hoekverdraaiingen. Hiertegen zijn in het verticale vlak massieve natuursteen platen gemonteerd. Elk natuursteen element heeft een eigen hoogtemaat gekregen (ca 725st. natuursteen elementen met evenzoveel hoogtematen). Tegen de verticale natuursteen elementen is een natuurstenen tegelverharding als bestrating aangebracht. De trappartijen bestaan uit natuurstenen blokelementen, welke op een drainerende betonlaag zijn aangebracht. Elk beeld heeft een eigen betonnen fundatieplaat. De fundatieplaten hebben diverse afmetingen en zijn onder de natuursteen tegels geplaatst. Later is door de verharding heen een bevestiging gerealiseerd, wat de beelden stevig op hun plek verankerd. Het gehele plan is in eigen huis met CAD uitgewerkt en middels coördinaten gegenereerd vanuit de digitale tekeningen in het werk uitgezet.

terug naar kunstwerken en monumenten