Aannemersbedrijf - Regio Den Haag

Realisatie kelder onder een bestaande woning

Aan de van Hogenhoucklaan te Den Haag wilde men graag een kelder onder de bestaande woning realiseren. Deze technisch lastige opgave hebben wij in samenwerking met Broersma Ingenieursbureau voor beton –en staalconstructies gerealiseerd.

De woning is op staal gefundeerd. Middels grondinjectie hebben wij het zandpakket onder de fundatie van de woning gestabiliseerd. Een bronnering is aangebracht om het grondwaterpeil te verlagen. Vervolgens is de zandgrond onder de woning verwijderd en is er een waterdichte betonconstructie in het werk gestort. De kelder heeft een koekoek voor intredend daglicht. De kelder is door ons aan de binnenzijde volledig afgewerkt.

Wij hebben, wat het realiseren van kelders betreft, ondertussen meerdere malen zowel adviserend als uitvoerend opgetreden, richting diverse opdrachtgevers. Wij kunnen zonder uitgebreide bouwplannen, vroegtijdig een nauwkeurige prijsbepaling verzorgen. 

terug naar verbouw en nieuwbouw