Aannemersbedrijf - Regio Den Haag

Afdekking rioolput type 'Renovatiedeksel'

De renovatiedeksel is een product wat wij in opdracht van de gemeente Den Haag hebben ontwikkeld. Wij kregen als probleemstelling voorgelegd dat bij het renoveren of herasfalteren van wegen het saneren van de reeds aanwezige oude vierkante stalen putdeksels sterk de voortgang van de werkzaamheden bepalen. De doelstelling was om het proces van renoveren van de stalen deksels te versnellen, zodat de duur van de wegafsluiting geminimaliseerd kan worden. De oude vierkante deksels voldoen niet meer aan de huidige arbo eisen. De deksels zijn te zwaar. De gewenste nieuwe ronde deksels moesten voorheen met diverse verloopstukken op de put aangebracht worden, wegens incompatibiliteit in maatvoering. Wij hebben binnen de afmeting van de vierkante stalen deksels een verloopplaat ontwikkeld waarin de gewenste arbo vriendelijke ronde putdeksel opgenomen is. De werking is als volgt: vierkante stalen deksel met dekselrand wegnemen en de renovatiedeksel op een laagje stelspecie terugplaatsen. De onderliggende putconstructie hoeft niet aangepast te worden. Na het aanbrengen kan men over de plaat heen asfalteren of straatwerk aanbrengen.

De renovatiedeksel is berekend op verkeersklasse 60 / VK600

De renovatiedeksels zijn in een beperkte hoeveelheid op voorraad en kunnen op aanvraag gemaakt worden. Voor nadere informatie of een kostenopgave verzoek wij u om contact met ons op te nemen.

terug naar producten